Потребителски кредит по програма „Повече днес“ с превод на работна заплата