Стандартен потребителски кредит с превод на работна заплата с преференциални условия