Жилищен кредит за рефинансиране на други задължения над 100 000 лева