Жилищен кредит с опция „Флекси“ за покриване на други задължения над 100 000 лeва