Жилищен кредит Дом за теб с превод на работна заплата за кредитоискатели с осигурителен доход до 1500 лева