Жилищен кредит Дом за теб с превод на работна заплата за кредитоискатели с осигурителен доход над 2 000 лева